Donor’s Wall

Rewards for Donor

 • Donors above ₹ 100,000 will get their names listed in Credits as Co-Producers.
 • Donors above ₹ 50,000 will get their names listed in Credits as Associate Producers.
 • Donor’s above ₹ 15,000 will get a chance to watch the premiere show with the victims.
 • Donors above ₹ 10,000 will get a chance to feature in an exclusive promotional video.
 • Donors above ₹ 5000 will get their names listed in the Funder’s wall.
 • Donors above 4000 will get a special merchandise.

Thank you for your generous contribution!

 • Padmanabham Mishra
 • Ajay Shukla
 • Anish Chaudhary
 • Anurag Thakur
 • Nitesh Singh
 • Selva Vinayagam
 • Rabinder Kumar Koul
 • Sunny Chhabra
 • Bharath Acharya
 • Dishendra Deshmukh
 • Sucheta Rane
 • Giridhar
 • B.V.R Prasad
 • Pushpendra Rathi
 • Vishal Agarwal
 • Debasis Panda
 • Krishna
 • Neeraj Saxena
 • Prabal Rudra Purkayastha
 • Kannan Dhanraj
 • Sanjay Vijayan Kalluparambil
 • Anupama Malhotra
 • Kumar G. Purohit
 • Nagesh Subbanna
 • Shefali Vaidya
 • Sridhar Visvanath
 • Arvind Chandrakantam
 • Saurabh Nagrath
 • Suresh Mandan
 • Jayprakash Jina
 • Sriharsha
 • Kupendra Shivapuram
 • Kanika Maheshwari
 • Rishikesh Shenoy
 • Bharat Raghavan
 • M.S Bhandary
 • Mahendra Patel
 • Suresh Mandan
 • Punit Modhgil
 • Rajesh Kamath
 • Mohan Bapat
 • Ramesh Ponapalli
 • Akshat Sharma
 • Sankrant Sanu
 • Chandeshwar Mishra
 • K Jaya Kumar
 • Cyril Maithily Gupta
 • Pushpita Prasad
 • Vijay Mishra
 • Madhav Munagapati
 • Satish K. Sharma
 • Vivek
 • Rajni Sriram
 • Vamsi Baratam
 • Shail
 • Nikhil Mundle
 • Ankit Khatri
 • Sudhir Mada
 • Ravi Shekhar
 • Anant
 • Prem Singh Ajay Kumar
 • Neeraj
 • Aniruddh Patel
 • Arun Chandrakantan
 • Abhaya Shanker Dube
 • Shashibhushan Gokhale
 • Shantanu Shaligram
 • Satyajit Mohapatra